שכירים לא מעטים מתקשים בפענוח תלוש השכר שלהם, בעיקר מי שתלוש השכר שלו כולל רכיבי שכר רבים. עובדים רבים סומכים על הידע המקצועי של חשבי השכר בארגונם, ומסתפקים בהצצה מהירה בשורת הברוטו והנטו ,אולם כדאי ללמוד על כלל  רכיבי השכר אשר  יכולים להשפיע על התוצאה הסופית בסוף החודש או בסוף תקופת העבודה.

תלוש השכר  שונה ממקום עבודה אחד למשנהו אולם קיימת אחידות במבנה התלוש בהתאם לתוספת לחוק הגנת השכר :

מבנה התלוש:

נתונים אינפורמטיבים הכוללים :
נתונים אישיים, פרטי המעסיק,  אופן תשלום השכר.

ותק העובד – כולל תאריך תחילת ההעסקה, ובמקרה של חילופי מעסיקים – ותק מצטבר, יש לדאוג שיהיה נכון ועדכני מאחר וקובע בסוף התקופה לחישובי הפיצויים.

היקף המשרה – משרה מלאה או חלקית, משפיע על צבירת ימי המחלה, החופשה וההבראה.

מספר ימי החופשה וימי המחלה שנוצלו ומספר הימים שנותרו. – יש לבדוק כי הימים נצברים בהתאם להיקף המשרה, משרה מלאה הינה 186 שעות חודשיות או 43 שעות שבועיות. לעובדים במשרה חלקית נצבר חלק יחסי.

פרוט החזר הוצאות נסיעה – גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" (לפי הזול מביניהם )

שעות נוספות – עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים יהיה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ו-36 דקות בכל יום, או עבור כל שעה מעבר ל-43 שעות שבועיות. במקומות עבודה שקיימים בהם הסכמים קיבוציים המגדירים יום עבודה כיום שבו עובדים 9 שעות, ישולם גמול שעות נוספות החל מהשעה העשירית.

עבור שתי השעות הראשונות ישולם גמול שעות נוספות בשיעור של 125% משעת עבודה רגילה, ומהשעה השלישית ואילך תשלום בשיעור של 150% משעת עבודה רגילה.

הכנסות זקופות- הכנסה שנתקבלה שלא בכסף (לדוגמה: טובות הנאה שמקבל במקום עבודה כגון העמדת רכב על ידי המפעל לרשותו הבלעדית של העובד (רכב צמוד), המשמש אותו הן לצורכי עבודתו והן להנאתו הפרטית.;

*שווי רכב – במקומות עבודה בהם מקבל העובד רכב צמוד ממקום העבודה. שווי הרכב נקבע על פי קבוצות מחיר הקבועות בחוק.

שווי נייד – במקומות עבודה בהם מקבל העובד טלפון נייד ממקום העבודה .*

שווי ארוחות – במקומות עבודה בהם מקבל העובד ארוחות במקום העבודה.*

ניכויי חובה

  1. ניכוי מס הכנסה נגזר מנקודות הזיכוי של העובד וכן מתיאום המס במקרה של עובד במספר מקומות עבודה:

*נקודות זיכוי
לנקודות הזיכוי משמעות כספית חשובה מבחינת ניכוי המס מהשכר  ככל שסכום נקודות הזיכוי גבוה יותר , כן גדלה ההנחה ממס לה העובד  זכאי , את נקודות הזיכוי קובע החוק וכדאי לוודא אם הינך ממצה את זכויותיך החוקיות בהתאם לחוק ולמגיע לך על פיו, במקרה של לידת ילד במהלך שנת המס חשוב מאד לוודא כי נתוני הילד הנולד עודכנו.

*תיאום מס
אדם שעובד ביותר ממקום אחד חייב לערוך תיאום מס  לצורך כך , עליו לפנות לפקיד השומה, או דרך אתר רשות המיסים ולקבל בכתב הוראות למעבידים השונים בדבר שיעור המס שעל כל אחד לנכות. עובד שלא ממציא תיאום מס, על המעביד המשני לנכות לו מס בשיעור הגבוה ביותר.

  1. ניכוי ביטוח לאומי מחושב לפי השיעורים הקבועים בחוק.
  מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע – (שיעור מופחת) – 5,944 ש"ח 

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 43,370 ש"ח
מעסיק עובד סך הכול מעסיק עובד סך הכול
דמי ביטוח לאומי % 3.45 % 0.40 % 3.85 % 7.50 % 7.00 % 14.50
דמי ביטוח בריאות % 3.10 % 3.10 % 5.00 % 5.00
סך הכול % 3.45 % 3.50 % 6.95 % 7.50 % 12.00 % 19.50

 

תאום ביטוח לאומי
ניתן לערוך תיאום ניכויי ביטוח לאומי רק אם ההכנסה העיקרית נמוכה מ- 60% מ השכר הממוצע במשק .

עובד שכיר שנוכו משכרו דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי, זכאי לקבלת החזר כספי.

  1. ניכוי בגין הפרשות לפנסיית חובה/ביטוחי מנהלים

החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5%, מתוכן 6% על חשבון העובד  והיתר על חשבון המעסיק- 6.5%רכיב תגמולים מעביד, 6% רכיב פיצויים מעביד.

יש לעקוב אחר הדוחות הרבעוניים המתקבלים מחברות הביטוח ולוודא שהצבירות תואמות את הסכומים שהופרשו בתלוש השכר.

 

לא למותר לציין כי לעיתים נופלות טעויות אנוש בתום לב, וערנות העובדים הכרחית על מנת שזכויותיהם לא יפגעו.

 

בברכה

רבקה שפירא

יועצת מס

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כדאי לקרוא גם על:

עדכונים

הערכות לתום שנת המס 2020

לקוחות יקרים, שנת 2020 כמעט והגיעה לקיצה, ובכדי שניתן יהיה לתכנן את סוף השנה בצורה אופטימלית, מצורף בזה פירוט לגבי נקודות חשובות שכדאי לתת עליהן

קרא עוד »